Ympäristölle enemmän painoa Venäjän ja EU:n välisissä suhteissa

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala: “Meneillään olevan kolmannen öljykriisin seurauksena Venäjän ja EU:n välinen energiayhteistyö tulee kasvamaan, kun EU pyrkii turvaamaan energiansaannin. Tämän myötä EU:n pohjoisen ulottuvuuden merkitys kasvaa. Yhteistyötä voidaan käyttää EU:lle tärkeän raja-alueen, Luoteis-Venäjän tilanteen vakauttamiseen. Ongelmaksi saattaa kuitenkin nousta Venäjän ympäristönsuojelun heikko taso”, arvioi Heidi Hautala torstaina Pariisissa kansainvälisessä öljyalan kokouksessa. Kokoukseen osallistui Venäjän energiateollisuuden ylintä johtoa ja virkamiehiä. Kokouksessa puhui myös Venäjän energiavaraministeri Jevgeni Morozov. Hautala totesi puheessaan, että presidentti Vladimir Putinin päätös lopettaa Venäjän ympäristöministeriö vaikeuttaa vuoropuhelua EU:n ja Venäjän välillä. “Venäjän ja EU:n suhteissa ympäristönsuojelulla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi asema. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavan metaanin vuotaminen kaasuputkista ja pohjoisten pienten kansojen elinolojen vaikeuttaminen ja terveyden vaarantaminen öljy- ja kaasukenttien lähistöllä alkavat jo muodostua esteeksi liiketoiminnalle.” Länsi-Euroopassa aktiivinen kuluttajamielipide saa yhä useammat yritykset noudattamaan hyvää “yhtiökansalaisuutta”. Kuluttajien kiinnostus kohdistuu yhä useammin tuotteen koko elinkaareen. Myös venäläisten öljy-yhtiöiden kannattaa varautua tähän. EU:n kasvavat ilmansuojelupyrkimykset asettavat myös omat vaatimuksensa Venäjän öljyntuotannolle. Liikennepolttoaineita koskevat määräykset tiukkenevat EU:ssa jatkossakin, mikä edellyttää panostusta niin raaka-aineen kuin jalosteidenkin laatuun. “Koiviston rakenteilla olevan uuden öljysataman ympäristövaikutukset on ehdottomasti arvioitava kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, kuten Suomi on ehdottanut. EU:n ympäristöministerit ja komissio ovat tukeneet Suomen ehdotusta. Laivat tulisi myös kiireesti varustaa kaksoispohjilla, jotta vältytään öljykatastrofeilta. Taannoisen “Erikan” kaltainen onnettomuus merkitsisi Itämeren herkässä luonnonympäristössä täydellistä tuhoa.”

Facebook
Twitter
WhatsApp