Vihreiltä aloite Luxleaks-tutkintavaliokunnasta

Parlamentin vihreä ryhmä teki eilen ehdotuksen tutkintavaliokunnan perustamisesta Luxleaks-paljastusten seurauksena. Parlamenttiin perustettavan erityisen valiokunnan tehtävänä on tutkia EU-maiden verovälttelyjärjestelmiä.

“Jäsenmaiden toimettomuus veronkierron ja siirtohinnoittelun korjaamiseksi ei ole enää hyväksyttävää. Jos EU-maat eivät suostu toimiin, parlamentin tehtävä on varmistaa, että asialle tehdään jotain. Me vihreän ryhmän mepit allekirjoitimme eilen ehdotuksen tutkintavaliokunnan perustamiseksi.”

Valiokunnan tutkimuksen kohteena olisivat jäsenmaiden veropäätökset ja avoimuuden toteutuminen niissä.
“Päätösten avoimuutta on lisättävä. Sillä ei estä veropetoksia tai -kiertoa itsessään, mutta avoimuus lisää painetta tahoihin, jotka osallistuvat petoksiin.”

Tutkintavaliokunnan halutaan myös arvioivan komission toimintaa ja sitä, onko se laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa eri maiden verojärjestelmiä ja niissä mahdollisesti piileviä laittomia valtiontukia.

“On huolehdittava, että olemassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Komissio on jo käynnistänyt tutkimuksen Irlannin, Luxemburgin, Alankomaiden ja Gibraltarin yrityksille myöntämistä veropäätöksistä, joita epäillään sääntöjenvastaisiksi valtiontuiksi. Tutkimus on laajennettava kaikkiin jäsenvaltioihin ja sen tulee ulottua kaikkiin olemassa oleviin verojärjestelmiin. Uuden kilpailukomissaarin, Margarethe Vestagerin on varmistettava, että laittomiin valtiontukiin puututaan kovalla kädellä.”

Tutkimusvaliokunnalla on parlamentin pysyvää valiokuntaa laajemmat valtuudet tutkia EU-lain rikkomuksia ja komission toimintaa. Vihreä ryhmä toivookin pikaista tukea yli puolueryhmärajojen, jotta valiokunta voisi aloittaa työnsä mahdollisimman nopeasti. Valiokunnan perustaminen vaatii  188 mepin eli 25 prosentin tuen parlamentilta.

Tutkintavaliokunnan mandaatti on vuoden pituinen. Sillä on kuusi kuukautta aikaa laatia väliaikaraportti. Lopullinen raportti, josta parlamentti äänestää, on oltava valmis vuoden sisällä. Siinä parlamentti antaa toimenpide-ehdotukset muille EU-instituutioille ja jäsenmaille.

Facebook
Twitter
WhatsApp