Vihreät: Hyvä vanhustenhoito, homekoulujen korjaaminen ja Itämeren öljyntorjunta etenivät budjettiriihessä

Vihreät on tyytyväinen budjettiriihen tuloksiin, joissa muun muassa veroratkaisut ovat Vihreiden linjojen mukaisia. Eniten julkista huomiota herätti keskustelu vanhuspalvelulaista, jossa saavutettiin nyt tasapainoinen ratkaisu. Vihreät haki välittäjänä ratkaisua, jossa puututaan sekä laitoshoidon epäkohtiin että panostetaan kotihoitoon ja omaishoitoon.

[:]

– Meille oli tärkeää, että jokaiselle taataan hyvä hoito ja arvokas vanhuus, riippumatta siitä, asuvatko he kotona vai laitoksissa. Kyse on vanhusten ihmisoikeuksista. Nyt saavutettu ratkaisu merkittävine lisärahoituksineen on jopa parempi ja kattavampi kuin ne vaihtoehdot, joista on puhuttu julkisessa keskustelussa, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi.

Vihreät ajoi voimakkaasti lisämäärärahoja homekoulujen korjaamiseen. Nyt myönnetyt seitsemän miljoonaa ovat hyvä alku homekoulutalkoisiin, joita kaivataan kipeästi monessa kunnassa. Koulu on sekä opettajien että lasten työympäristö, ja sisäilman laatuongelmat voivat vaikuttaa jopa lapsen koko loppuelämään.

Ville Niinistö on tyytyväinen siihen, että Suomen öljyntorjuntakapasiteetti paranee tänään tehdyillä päätöksillä. Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen oli varsinaisen budjettiriihen merkittävimpiä panostuksia. Öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjaus laitetaan alkuun, ja uusi, pian tilattava jäänmurtaja varustetaan myös öljyntorjuntatyöhön. Öljyntorjuntavalmiuden määrärahoja korotetaan, millä varmistetaan nopea toimintavalmius ja koulutettu henkilöstö onnettomuustilanteessa.

– Laivaliikenteen määrä Itämerellä kasvaa koko ajan, ja suuren öljyonnettomuuden uhka on valitettavan todellinen. Meidän öljyntorjuntakapasiteettimme ei toistaiseksi ole ollut riittävä torjumaan tavoittelemallamme tasolla ison öljytankkerin haveria. Näiden ratkaisujen avulla olemme lähellä tavoiteltua kapasiteettia kerätä kolmessa vuorokaudessa 30 000 tonnia öljyä Suomenlahdella, Niinistö sanoi.

Laivaliikenteelle on luvassa tukea rikkipesuri-investointeihin, mikä helpottaa rikkidirektiivin vaatimuksien täyttämistä. Vihreiden mielestä on tärkeää kohdistaa tuki jatkossakin niin, että se edistää siirtymistä ympäristön kannalta parempaan teknologiaan ja siten madaltaa siirtymäkustannuksia. Rikkidirektiivin varjolla ei pidä hyväksyä tukia, jotka heikentävät ympäristöohjausta. Samalla on edistettävä vihreää taloutta ja vähäpäästöisen tekniikan uusia työpaikkoja.

– Voimme olla tyytyväisiä myös ympäristön tilaa parantaviin ratkaisuihin: kilometrikorvausten järkevöittämiseen, Ely-keskusten määrärahojen lisäykseen sekä tuulivoimatuotannon vauhdittamiseen, Niinistö sanoi.

Kehitysministeri Heidi Hautala korosti, että globaalin vastuun kantaminen myös tiukassa taloustilanteessa on Suomen etu ja velvollisuus. Kehitysyhteistyövaroista vahvistettiin aiemmat sitoumukset.

– Nyt on erityisen tärkeää käyttää mielikuvitusta ja edistää päästöoikeuksien huutokauppatulojen käyttämisen lisäksi uusien, innovatiivisten rahoituslähteiden, kuten rahoitusmarkkinaveron, käyttöönottoa, Hautala sanoi.

Pääosin budjettiriihen ratkaisut noudattavat jo keväällä kehysriihessä tehtyjä linjauksia talouden tasapainottamiseksi. Vihreät on tyytyväinen hallituksen talouspolitiikan linjauksiin, jotka kaventavat veropolitiikalla tuloeroja ja edistävät vihreää taloutta.

 Halituksen tiedote budjettiriihestä

(Vihreiden tiedote 30.8.2012.)

Facebook
Twitter
WhatsApp