Unohtiko komission vihreän kehityksen ohjelma ihmisoikeudet?

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tänään esittelemä vihreän kehityksen -ohjelma pyrkii olemaan ilmastotoimissaan kunnianhimoinen, mutta muu vastuullisuus jättää toivomisen varaa.

“Komission mukaan oikeudenmukaisuus on vihreän kehityksen ohjelman sydämessä, mutta tämä ei näy esitetyissä toimissa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat yksiulotteisessa tarkastelussa. Kestävyyttä katsotaan ilmaston ja ympäristön näkökulmasta, mutta ihmisoikeudet ja sosiaalinen näkökulma ovat unohtuneet”, vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala arvostelee.

Vihreän kehityksen ohjelma on välttämätön ilmastohätätilan ratkaisemiseksi, mutta se tarvitsee rinnalleen yhtä määrätietoisen ohjelman YK:n kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi”, Heidi Hautala toteaa.

“EU:n päätökset vaikuttavat maailmankaupan sääntöihin myös sen omien rajojen ulkopuolella. On päivänselvää, että EU:n kauppapolitiikan tulee täysin tukea EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, mutta miksi jättää vaikuttaminen siihen! Kestävän kauppapolitiikan avulla EU voi puuttua myös lapsityöhön ja muihin ihmisoikeusloukkauksiin maailmankaupan arvoketjuissa.” Hautala sanoo.

“Odotan, että komissio lunastaa pian ohjelman lupaukset vastuullista yritystoimintaa edistävästä säätelystä. Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin uudistaminen on oiva tilaisuus parantaa nimenomaan vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukykyä ja saattaa yritykset samalle viivalle. Vastuullisen toiminnan tulee aina olla kannattavampaa kuin vastuuttoman. Raportoinnilla ja yritysvastuulainsäädännöllä voidaan parantaa yritysten toiminnan avoimuutta, mikä on niin kansalaisten, sijoittajien kuin yritystenkin etu”, Heidi Hautala toteaa.

Ohjelmassa esitetään myös toimia kestävän rahoitusjärjestelmän luomiseksi. ”Kun yritysten ilmasto- ja ympäristöraportointivelvoitetta tiukennetaan lainsäädännön keinoilla, tämä johtaa kestävämpiin ja ympäristöystävällisempiin sijoituspäätöksiin. Tässäkään ei pidä unohtaa ihmisoikeuksia”, Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp