Työ tasa-arvon puolesta jatkuu

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala on pettynyt jäsenmaita edustavan ministerineuvoston yhteiseen kantaan EU:n tasa-arvopolitiikasta. Hautalan miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua työelämässä koskeva mietintö sai laajan kannatuksen parlamentissa, mutta sosiaali- ja työllisyysministereistä koostuva neuvosto otti omassa kannassaan huomioon vain kolme parlamentin esittämää tarkistusta. Neuvoston yksimielisyys saavutettiin edistyksellisyyden kustannuksella: Hautalan mietinnön avainkohdat, muun muassa sukupuolista ahdistelua koskevat tarkistukset ohitettiin. [:] “Nyt parlamentti päättää ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyllä, eli tasa-arvoisena osapuolena ministerineuvoston rinnalla tasa-arvoa koskevasta lainsäädännöstä. Eli neuvosto ei voi sivuuttaa parlamentin kantaa. Neuvosto voi siis olla varma, että me tulemme takaisin ehdotustemme kanssa. Jos neuvosto ei hyväksy parlamentin esityksiä toisenkaan käsittelyn jälkeen, näkemyseroja puidaan sovittelumenettelyssä”, muistuttaa Hautala. Neuvoston yhteisen kannan ulkopuolelle jäivät parlamentin ehdotukset sukupuolisen ahdistelun aktiivisesta ennaltaehkäisemisestä ja tarkennukset positiivisista erityistoimista, joilla parannetaan työmarkkinoilla aliedustetun sukupuolen asemaa. Lisäksi neuvosto ei vielä löytänyt yksimielisyyttä mm. parlamentin tarkistuksista riippumattomien, tasa-arvoa valvovien elimien roolista. Hautalan mielestä kyseiset toimielimet tulevat olemaan erittäin merkityksellisiä myös hakijamaissa. “On skandaali, etteivät jäsenmaiden hallitukset ymmärrä sukupuolisen ahdistelun laajuutta. Olen erittäin pettynyt siihen, ettei Ruotsi puheenjohtajamaana saanut enemmän aikaan työnantajien velvoittamisessa laatia vuosittaisia tasa-arvosuunnitelmia”, pahoittelee Hautala. Hautala toivoi, että asiassa edettäisiin nopeasti parlamentin toiseen käsittelyyn. Lopullista päätöstä direktiivistä toivotaan Belgian puheenjohtajuuskauden aikana, eli tämän vuoden loppuun mennessä. Sosiaali- ja työllisyysministerit käsittelivät parlamentin kantaa kokouksessaan kesäkuun alussa.

Facebook
Twitter
WhatsApp