Tulossa tasa-arvovaalit

///Tasa-arvo

TANE on lokakuun kuntavaaleissa mukana kampanjoimassa tasa-arvoisen kunnan puolesta. Tämä tilaisuus edetä tasa-arvon tiellä ei saa jäädä käyttämättä. Moni tärkeä tasa-arvoasia ratkaistaan nimenomaan kunnissa. Puolueet siis lunastavat eduskuntavaaleissa antamiaan lupauksiaan siellä, missä neuvotellaan lähihoitajien, keittiöapulaisten tai koulunkäyntiavustajien palkoista.

Luotettava päivähoito ja perheiden muut palvelut ratkaisevat, miten työ ja perhe-elämä saadaan sovitettua yhteen. Kun paikallista elämänmenoa tarkastelee ”sukupuolisilmälasien” lävitse, paljastuu, että busseissa ja lähijunissa matkaa enemmän naisia kuin miehiä, ja toimiva joukkoliikenne saa lisää perusteluja sukupuolivaikutusten arvioinnista. Kaupunkisuunnittelua ei saisi ohjata pelon maantiede, vaan arjen ympäristöjen pitää olla turvallisia kaikille.

Reilu kunta panostaa myös naisten ja tyttöjen liikuntamahdollisuuksiin, jotka usein ovat jääneet jäähallien varjoon. Tasa-arvovaalit.fi -sivuilla kerromme, mitä jokainen poliitikko ja kuntalainen voivat tehdä tasa-arvon edistämiseksi. Kannustamme kuntia hyväksymään eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan ja laatimaan lähisuhdeväkivallan vastaisen toimintaohjelman.

Kuntien päätökset ovat yksinkertaisesti laadukkaampia, jos lokakuun vaaleissa valittavat valtuutetut ovat tasapuolisesti miehiä ja naisia. Naisten osuus valtuutetuista on kasvanut vaali vaalilta ja on nyt 36 prosenttia. Sukupuolikiintiöt ovat tasa-arvon suomalainen menestystarina nimenomaan kunnissa. Nyt on seurattava tarkoin meneillään olevan kunta- ja palvelurakenteen eli Paras-hankkeen mukanaan tuomia kuntaliitoksia ja kuntien mitä moninaisimpia yhteenliittymiä, jotta tasa-arvo ei huku tehokkuuden tavoitteluun ja kabinettipolitikoinnin paluuseen. Viime vuosien kuntaliitoksissa havaittiin, että kunnanhallitusten naispuheenjohtajuudet vähenivät.

Viime kevään vaalirahoituskeskustelussa pilkahti esiin tasa-arvonäkökulma, kun huomattiin, että jopa vaalirahalla on sukupuoli. Tutkimusten mukaan miehet saavat tukirahaa yllättäen kaikilta tahoilta paljon helpommin kuin naiset. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa miehet ilmoittivat saaneensa yrityksiltä keskimäärin 10 100 euroa, kun naiset kertoivat saaneensa keskimäärin 4 900 euroa. Ripeästi käynnistynyt vaalirahoituslain tarkistus lisää vaalirahoituksen avoimuutta ja on omiaan edistämään myös tasa-arvoa.

Facebook
Twitter
WhatsApp