Tiekartta avoimuuteen

Olin tänään puhujana Roadmap to Transparency -tapahtumassa Euroopan parlamentissa. Sekä komission että neuvoston toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen on keskeistä, mutta myös parlamentissa on tehtävää jäljellä. Tässä hengessä tapahtuman emäntä, kollegani Sophie in ‘t Veld totesi avauksessaan: “Julistamme komission varapuheenjohtajaehdokkaan Timmermansin unionin läpinäkyvyys-vastaavaksi”.

Omassa puheenvuorossani puolestani muistutin, että “unionin tulee olla kansalaistensa omistama. Taistelu demokratian lisäämisen puolesta on samalla taistelu läpinäkyvyyden lisäämisen puolesta”.

Tapahtuman ydinosana Sophie in ‘t Veld esitteli kymmenkohtaisen tiekarttansa EU-instituutioiden läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen, joka koostui seuraavista askelista:

1. Laki asiakirjojen julkisuudesta on uudistettava.
2. Komission varapuheenjohtajan on esitettävä toimintasuunnitelma läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
3. EU-instituutioiden on tuotava asiakirjansa näkyville verkkoon omatoimisesti, sen sijaan että niitä on pyydettävä erikseen.
4. Asiakirjojen salaiseksi määrittämisestä on tehtävä selkeä säännöstö.
5. Kansalaisilla tulee olla lyhyt ja yksinkertainen prosessi asiakirjojen salaiseksi määrittämisen haastamiseksi.
6. Jokaiseen EU-instituutioon ja -virastoon on nimettävä läpinäkyvyysvastaava.
7. Salaisten neuvotteluiden määrä EU:n, jäsenmaiden ja ulkopuolisten maiden välisissä kolmenpuolisissa neuvotteluissa on vähennettävä minimiin.
8. Läpinäkyvyysperiaatteen soveltaminen on otettava myös kansainvälisten sopimusten neuvotteluun.
9. Euroopan parlamentin suljettujen ovien takana pidettäviä kokouksia on vähennettävä.
10. Euroopan tuomioistuimen tuomiot läpinäkyvyysperiaatteista on pantava toimeen tarkasti.

Onno Brouwer, muun muassa tapauksissa Hautala v. neuvosto ja in ‘t Veld v. neuvosto edustanut asianajaja kommentoi tiekarttaa sanomalla, että “lainsäädäntöprosessin hidastuminen ei ole peruste läpinäkyvyyden vähentämiselle. Tämä on hinta, jonka maksamme demokratiasta”. Myös EU:n oikeusasiamiehen kanslian edustaja Fergal O’Regan totesi nasevasti “Access delayed is access denied” – vuosia kestävät prosessit asiakirjojen julkaisemiseksi tekevät käytännössä asiakirjojen saamisesta kansalaisille mahdotonta. Hän myös ehdotti, että oikeusasiamiehelle annettaisiin valta kumota komissiossa tehtyjä salassapitopäätöksiä kansalaisten eduksi.

Katso koko keskustelu täältä. Puheeni tapahtumassa löydät täältä (englanniksi).

Facebook
Twitter
WhatsApp