Tasa-arvo ja maanpuolustus

/// Tasa-arvo 1/09 pääkirjoitus

Maanpuolustuksen turvaaminen on ollut niin ylivertainen etu, että tasa-arvolain vaatimus yhtäläisestä kohtelusta on saanut väistyä sen edessä. Saksalainen mies, joka valitti joitakin vuosia sitten asepalveluksen syrjivyydestä EU-tuomioistuimeen, sai vastauksen, että tässä asiassa pätevät kansalliset lait. Suomessa laki määrää miehet vankeustuomion uhalla asepalvelukseen, kun taas naisille se on vapaaehtoinen.[:]

Puolustusvoimat on joutunut myöntämään vähä vähältä, että isille kuuluu asepalveluksessakin tiettyjä oikeuksia vanhemmuuteen. Näitä oikeuksia TANE pyrkii luonnollisesti lisäämään. Itse peruskysymykseen, onko tasa-arvoisen kohtelun mukaista, että asepalvelus koskee vain miehiä, ei Suomessa juuri ole haluttu kajota. Mutta laiva on kääntymässä.

TANEn miesjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Kari Uotila on tehnyt tärkeän avauksen. Nykyinen tilanne ei hänen mielestään voi olla oikein. Hän hahmottelee sekä naisille että miehille kokonaan uudenlaista osallistumista maanpuolustuksen kokonaisuuteen.

Paitsi moderni tasa-arvonäkökulma myös turvallisuuspolitiikan muutokset tekevät tilaa uudelle ajattelulle. Turvallisuutta luodaan yhä enemmän myös siviilien ponnisteluin aseellisia kriisejä ehkäistäessä. Myös kokonaisten valtioiden saattaminen konfliktien jälkeen jaloilleen on paljolti siviilien – naisten ja miesten – ansiota.

Naisille on siten avautunut monia uusia tehtäviä turvallisuuden alalla, joita myös syksyllä valmistunut Suomen YK-päätöslauselmaa koskeva toimintaohjelma korostaa. Ehkä piankin puolet siviilikriisinhallinnan
tehtävissä olevista on naisia. Suomalaiset naispoliisit ovat olleet erityisen hyödyllisiä Afrikan pakolaisleireillä pystyen torjumaan naisiin kohdistuvan väkivallan uhkaa tehokkaasti. Naiset on saatava mukaan myös rauhanneuvotteluihin.

Maanpuolustuksen tasa-arvolle tietä tekee myös se, että käytännössä asepalveluksesta on joka tapauksessa tulossa asteittain valikoivaa, vaikka verbaalisesti yleisestä asevelvollisuudesta tuskin aivan lähiaikoina luovutaan.

Maanpuolustustahtoa Suomessa näyttäisi riittävän, vaikka siihen osallistuttaisiin vapaaehtoiselta pohjalta.

Kari Uotilan visio on keskustelun arvoinen. TANE voisi – kaikkien eduskuntapuolueiden yhteenliittymänä – saada aikaan merkittävän keskustelun maanpuolustuksen tulevaisuudesta tasa-arvon pohjalta.

Facebook
Twitter
WhatsApp