Suomen vesilainsäädäntö edelleen alle EU-tason – myös Virttaankankaan tekopohjavesihanke EU:n tarkasteluun

Kansalaisaktivisti Anne Bland Huittisista on tehnyt EU:lle valituksen Turun tekopohjavesihankkeesta Virttaankankaan harjulla. Prosessi on vielä kesken, mutta komissio on jo linjannut, ettei Turun Seudun Vesi Oy:n perustamisajankohta anna vapautta EU-direktiivistä, vaikka yhtiö on näin vedonnut.  Myös Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala on tehnyt komissiolle kirjallisen kysymyksen hankkeesta. [:]

EU oli jo aiemmin aloittanut Suomea kohtaan rikkomismenettelyn, sillä Suomi ei ole useista pyynnöistä huolimatta omaksunut EU:n vesipuitedirektiivin vaatimuksia kansalliseen vesilainsäädäntöönsä. Vastaava rikkomismenettely käytiin aiemmin pohjavesidirektiivin osalta. Direktiivien yksi tavoite on suojella puhtaat pohjavedet tuleville sukupolville. Nykyisen kansallisen vesilainsäädännön puitteissa direktiivien tavoite ei täyty, ja esimerkiksi tekopohjavesihankkeet uhkaavat saastuttaa puhtaita pohjavesiä.

– Oulu ja Rauma ovat viisaasti lopettaneet tekopohjavesihankkeensa, mutta Turku ja Tampere jatkavat hankkeitaan, vaikka ovat tietoisia näiden direktiivien määrayksistä. Hyvinkäältä pohjavesi on jo loppunut.  Kyse on myös laajemmasta kansallisesta vesipolitiikan suunnasta. Jotta myös lastenlapsemme voisivat nauttia harvinaisen puhtaista pohjavesistä ja arvokkaasta harjuluontotyypistä, eduskunnan on mielestäni tehtävä päätös siirtyä tekopohjavesihankkeista pintavesihankkeisiin, Bland sanoo.
 
– Suomessa on vielä neitseellisiä pohjavesiä, toisin kuin Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Hollannin vedensuodatusmenetelmät eivät pilaa pohjavesiä, toisin kuin
Virttaankankaan hanke, jolla on selvät vaikutukset myös pohjaveteen. (Suomen luonnonarvojen tilanteen ymmärtäminen EU:n virkamiesten parissa ei toki ole mikään itsestäänselvyys. Direktiivissä asia on kyllä oikein ymmärretty, joten vetoamme sen  noudattamiseen myös Suomessa,) Hautala valaisee.
 
Komissio vertaa jo koevaiheessa olevaa TSV:n hanketta parhaillaan muihin eurooppalaisiin vedensuodatusmenetelmiin ja tulee antamaan lausuntonsa näillä näkymin huhtikuussa.

Facebook
Twitter
WhatsApp