Suomalaisen luomun markkinatavoitteet laadittu

Suomalaisen luomumarkkinoiden kehittämiseksi on aloitettu strategiatyö. Tavoitteena on nostaa luomu uudelle tasolle Suomessa. Luomutuotteiden asemaa vahvistetaan niin kotimaisilla vähittäis- ja ammattikeittiömarkkinoilla kuin viennissä. Kulmakivenä on toiminnan kehittäminen asiakas-lähtöiseksi, unohtamatta kuitenkaan, että luomu on kestävän kehityksen työkalu koko elintarvike-ketjussa.

Tässä vaiheessa on laadittu missio, visio, strategiset tavoitteet ja strategiset linjaukset. Lisäksi valmistellaan katsausta Suomen luomualasta. Seuraavaksi laaditaan toimialakohtaiset toimenpide-suunnitelmat, välitavoitteet ja mittarit sekä varmistetaan strategiatyön jatkuvuus. Työtä on tehnyt ryhmä, jossa on ala edustettuna pellolta pöytään, puheenjohtajana kansanedustaja Heidi Hautala.

Suomalaisen luomumarkkinoiden kehittämisen missiona on:
 Luomu palvelee kuluttajien hyvinvointia sekä edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta  elintarviketaloudessa.

Suomalaisen luomumarkkinoiden kehittämisen visiona on

Vuonna 2015 Suomi on Euroopan kärkimaita luomutuotannossa ja kulutuksessa. Tuotevalikoima vastaa kuluttajan hyvinvoinnin ja modernin elämänrytmin tarpeisiin.

Suomalaisen luomumarkkinoiden kehittämisen strategisina tavoitteina ovat

Kotimaan vähittäiskaupan myynnissä luomuruuan osuus on 6 %. Kaikissa julkisen sektorin ammattikeittiöissä käytetään luomutuotteita. Yksityisellä sektorilla luomua käyttävien keittiöiden määrä kasvaa 15 % vuosittain. Suomen elintarvikeviennistä 10 % on luomua.

Operatiivisten toimintasuunnitelmien pohjaksi on muotoiltu neljä strategista linjausta, jotka kuvaavat alan keskeisimpiä kehittämisalueita. Strategiset linjaukset ovat: asiakaslähtöisyys, tehokas yhteistyö, oppiminen ja innovatiivisuus sekä kirkas profiili.

Näillä korkeilla tavoitteilla luomutoimijat haluavat ilmasta tahtonsa Suomen luomumarkkinoiden radikaalin kehittämisen tarpeeseen.

”Luomukulutus on meillä kansainvälisesti verrattuna alhaisella tasolla ja vuosituhannen alkupuolella alkanut taantuma häiritsee toimintaa vieläkin. Laajasta perspektiivistä katsottuna edellytykset käänteelle ja kasvulle ovat olemassa, kunhan alan toimijat tiivistävät yhteistyötään koko ketjussa pellolta ruokapöytään.”  toteaa luomumarkkinoiden kehittämisen strategiaryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Heidi Hautala.

Facebook
Twitter
WhatsApp