Sisäinen adoptio etenee

Yksi vihreiden saavutuksia hallitusohjelmasta sovittaessa oli, että suhteensa rekisteröineille mies- ja naispareille luodaan oikeus adoptoida toistensa lapsia, biologisen vanhemman suostumuksella. Perjantaina koitti tärkeä etappi, kun lakivaliokunta johdollani hyväksyi tämän lakiesityksen omalta osaltaan. Keskustelu siitä alkaa eduskunnan täysistunnossa 5.5. [:]

Laki on tärkeä erityisesti niille lapsille, jotka elävän samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä. Pian näillä lapsilla on samat oikeudet ja turva elämälleen perheessä kuin muillakin lapsilla.

Lakivaliokunnassa lakia asettui vastustamaan viisi edustajaa viidestätoista. Perussuomalaisten lisäksi osa hallituspuolueiden, keskustan ja kokoomuksen, edustajia nousi vastustamaan sitä omantunnon vapauden nimissä. Heidän mielipiteensä ovat surullisia niille lapsille ja perheille, joiden arkielämää laki koskettaa.

Lakivalikunnan puheenjohtajana voin kuitenkin iloita siitä, että nyt keskustelu on ollut kaikin puolin rauhallisempaa ja tasapainoisempaa kuin silloin, kun mies- ja naisparit saivat oikeuden rekisteröidä parisuhteensa, ja kun myöhemmin naispareille ja itsellisille naisille tuli oikeus hedelmöityshoitoihin. Kiitos Kirkkohallitukselle, Mannerheimin lastensuojeluliitolle ja muille rakentavista kannanotoista!

Vihreät ovat yksimielisesti nais- ja miesparien ja heidän lastensa asemaa parantavan esityksen kannalla. Kun laki hyväksytään toukokuussa eduskunnassa selvällä enemmistöllä, Suomi ottaa tärkeän askelen kohti muita Pohjoismaita, joissa samaa sukupuolta olevien parien oikeudet ovat huomattavasti meitä edellä.
Kirjoitus ilmestynyt myös Vihreiden blogissa 25.04.2009.

Facebook
Twitter
WhatsApp