Ravintolatyöntekijät edelleen syöpävaarassa

Hallituksen parannettava tupakkalain rikkureiden valvontaa

Kansanedustaja Heidi Hautala (vihr) vaatii hallitukselta nykyistä tehokkaampia toimia ra-vintolatyöntekijöiden suojelemiseksi ympäristön tupakansavulta. Juuri jättämässään kirjal-lisessa kysymyksessä Hautala korostaa, että tupakansavu kuuluu syöpää aiheuttaviin ai-neisiin, jolle altistuminen tulee estää ja minimoida kaikkien ihmisten ja ammattiryhmien kohdalla. [:]

Kysymys sai tukea yli eduskuntaryhmien rajojen. Hautalan lisäksi kysymyksen allekirjoitti-vat Jaana Ylä-Mononen (kesk), Susanna Rahkonen (sd), Eero Akaan-Penttilä (kok), Kari Uotila (vas), Ulla Anttila (vihr), Pehr Löv (r) ja Toimi Kankaanniemi (kd).

Tupakkalain siirtymäsäännösten takaraja umpeutui viime vuoden heinäkuussa. Tämän jälkeen ravintoloiden työntekijöiden suojelu ympäristön tupakansavulta olisi pitänyt olla voimassa täydessä laajuudessaan. Lehtitietojen mukaan osa ravintoloista ei kuitenkaan piittaa tupakkalainsäädännöstä ja käyttää lain tietoista rikkomista kilpailukeinonaan.

Ravintolatyöntekijöiden altistuminen on ollut ongelma jo pitkään. Vuoden 2001 lukujen mukaan 65% tarjoilijoista, 90% baarimestareista ja 77% pubeissa ja yökerhoissa työsken-televistä altistui ympäristön tupakansavulle yli neljä tuntia päivässä. Ravintoloissa suuret-kaan savupitoisuudet eivät ole harvinaisia. Kyseessä on tärkeä työsuojelullinen ongelma.

– Ei ole reilua, että ravintolatyöntekijät ovat tässä suhteessa muita työtekijäryhmiä huo-nommassa asemassa. Hallituksen on ryhdyttävä toimiin, jotta lain rikkurit eivät voi saada taloudellista etua omien työntekijöidensä terveyden vaarantamisesta, Hautala tähdentää.

Suurimmalle osalle työntekijöistä Suomen tupakkalainsäädäntö turvaa savuttoman työym-päristön. Kansanterveyslaitoksen kyselyn mukaan vuonna 2003 muista kuin päivittäin tu-pakoivista miehistä ainoastaan 6% ja naisista 3% työskenteli tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin. Yhdestä viiteen tuntia altistuneita oli 3%.

Facebook
Twitter
WhatsApp