Pienituloisten veroale helpottaisi köyhyyttä

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Heidi Hautalan mielestä Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen on vaalien alla ansiokkaasti nostanut esiin nykyisen perusturvajärjestelmän ongelmat. Huuhtasen viesti on ollut, että perusturvan taso on kauan sitten jäänyt jälkeen palkkakehityksestä. Järjestelmä on niin monimutkainen, että siitä saavat selvän vain ammattilaiset.

Stakes ja Kela ovat esittäneet, että köyhyyden lieventäminen Suomessa
edellyttää kahta asiaa: perusturvan tason korottamista ja pienituloisimpien
verotuksen lieventämistä.

– Vihreiden ehdotus köyhyyden vähentämiseksi noudattaa Stakesilta ja Kelalta tulleita perusteltuja esityksiä. Me haluamme, että alle tuhannen euron ansiotulot muutetaan verottomiksi. Muutos kannustaa työntekoon ja helpottaa pienituloisten mahdollisuuksia tulla toimeen palkallaan. Pienituloisten veroale maksaa noin miljardi euroa, joka voidaan kattaa ympäristöveroilla, Hautala sanoo.

Vihreiden mielestä perusturvan varassa olevien elämäntilannetta helpotetaan myös korottamalla perusturvan tasoa ja lieventämällä sosiaaliturvan verotusta. Sosiaaliturvan verotusta voidaan alentaa esimerkiksi laajentamalla eläketulovähennys koskemaan kaikkia sosiaalietuuksia. Nämä toimenpiteet helpottaisivat tuntuvasti myös kaikkein köyhimpien lapsiperheiden tilannetta.

Hautalan mielestä nyt käytävässä vaalikeskustelussa puhutaan köyhyydestä, mutta sitoutuminen köyhtymisen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseen puuttuvat:

– Vihreiden lisäksi ainoastaan Vasemmistoliitto on tehnyt konkreettisia
esityksiä siitä, miten köyhyyttä vähennetään. Odotan erityisesti SDP:ltä, keskustalta ja kokoomukselta malleja köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi.

Hautalan mielestä seuraavan hallituksen on tehtävä suunnitelma koko
sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta ja yksinkertaistamisesta. Tämä on myös polku kohti Vihreiden ehdottamaa yhtenäistä perustuloa.

Facebook
Twitter
WhatsApp