Perustuslakiluonnokseen palautettava päätöksenteon avoimuus

Tulevaisuuskonventin puheenjohtajisto unohtaa avoimuuden:
“Tulevaisuuskonventin puhemiehistön “perustuslain” ensimmäisten 16 artiklan luonnokseen ei sisälly EU sopimuksen 1(2) artiklan mukaista luonnehdintaa, jonka mukaan päätökset siinä “tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia”, Heidi Hautala huomioi.[:]
“Artikla 2 luettelee “Unionin arvot”. Avointa ja kansalaista lähellä olevaa päätöksentekoa ei mainita näidenkään joukossa”, Hautala pahoittelee ja jatkaa: “Unionin tulevan perustuslaillisen sopimuksen tulee ehdottomasti sisältää nykyisen sitoutumisen avoimeen ja kansalaiset huomioon ottavaan päätöksentekoon. Amsterdamin sopimuksessa EU sitoutui selkeästi avoimuuteen. Tämän sitomuksen saamiseksi mm. Suomi aktiivisesti vaikuttamassa. Sen toteuttamiseksi käytännössä on sen jälkeen tehty paljon työtä – ja sitä riittää edelleen. Missään tapauksessa Unionilla ei ole varaa ottaa harppausta taaksepäin päätöksenteon avoimuudessa.”

Office of Heidi Hautala MEP
European Parliament
ASP 8 G 130
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

tel +322 284 5446
fax +322 284 9446

Facebook
Twitter
WhatsApp