Naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtajaksi

Euroopan parlamentin vihreä ryhmä on nimennyt Heidi Hautalan naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtajaksi hollantilaisen Nel van Dijkin siirtyessä muihin tehtäviin ja jättäessä paikkansa parlamentissa. Heidi Hautalasta tulee parlamentin ensimmäinen suomalainen valiokuntapuheenjohtaja. Valiokuntia on yhteensä 23. “EU:n tasa-arvopolitiikan kehittäminen on kiintoisa tehtävä, johon ryhdyn mielelläni. Puheenjohtajana aion pitää tiiviisti yhteyksiä jäsenmaihin, komissioon ja kansalais-järjestöihin, jotta naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia työelämässä ja muussa yhteiskunnassa voidaan edelleen parantaa. Naisten saaminen mukaan EU:n päätöksenteon tärkeimmille paikoille on myös tärkeä haaste”, Heidi Hautala linjaa tulevaa tehtäväänsä.

Facebook
Twitter
WhatsApp