Kuorma-autoyrittäjien ahdinkoa voitaisiin helpottaa erityislailla

‘- Pitkän aikavälin toimet öljyriippuvuuden vähentämiseksi silti tärkeimmät

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala katsoo, että korkeista polttoainekustannuksista kärsivien kuorma-autoyrittäjien akuutteja ongelmia voitaisiin helpottaa säätämällä erityislaki, jolla heille annettaisiin mahdollisuus irtisanoa tappiolliset sopimukset.

– Kenenkään etu ei ole, että kuljetusala ajautuu yhtäkkiseen sokkiin ja konkursseihin. Erityislain turvin kuljetusalan yrittäjät voisivat neuvotella uudet hinnat. Pidän tätä vaihtoehtoa parempana kuin hallituksen päätöstä öljyn varmuusvarastojen käyttöönottamisesta.

Hautala ei myöskään kannata ehdotusta polttoaineveron laskemisesta.

– Polttoaineveron laskeminen olisi öljyntuottajille väärä signaali siitä, että valtiot veropolitiikallaan tasaavat öljyn korkeita hintoja. Lisäksi polttoaineveron alennus ei edistäisi irtipääsemistä kansantalouden öljyriippuvuudesta, joka on ainoa kestävä tie. Maantiekuljetusten siirtäminen raiteille on välttämätöntä. Raideliikenteen kilpailukyvystä pitäisi huolehtia nykyistä paremmin – valitettavasti hallituksen budjettiesitys ei edistä sitä lainkaan, päinvastoin. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto on erityisen kiireellistä, mm. kaatopaikkojen biokaasua voitaisiin hyödyntää paikallisliikenteessä, Hautala huomauttaa.

– Kilpailuviranomaisten pitää tarkkailla öljy-yhtiöitä, että nämä eivät tarpeettomasti nosta öljyn hintaa. Kansainvälisissäkin yhteyksissä on esitetty epäilyjä yhtiöiden kohtuuttomasta hintapolitiikasta ja siitä, että ne käyttävät kriisiytynyttä tilannetta hyväkseen, Hautala sanoo.

Hautala kannustaa kuljetusalaa myös jatkamaan omia ponnistelujaan energiatehokkuuden lisäämiseksi.

– Suomen kuorma-autoliitto SKAL on jo monta vuotta kouluttanut kuorma-autonkuljettajia energiatehokkuuteen,  mm. edistämällä polttoainepihimpää ajotapaa. Tällaiset ponnistelut ovat erityisen tärkeitä jatkossa, Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp