Kriisi pakottaa meidät toteuttamaan vihreän kasvuohjelman tavoitteet – ei lykkäämään niitä

Varotoimet koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi ovat myllänneet arkemme uusiksi. Mitä poikkeusajan oppeja voimme hyödyntää, kun unionin lainsäätäjät tarttuvat lähivuosien suurimpaan haasteeseen, eli vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmaan? 

Euroopan parlamentin viime viikolla hyväksymä päätöslauselma korostaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen muutoksen on oltava paketin keskiössä ja että EU:n on pidettävä kiinni ilmastotavoitteistaan.

Olen mukana europarlamentaarikkojen Globe European Union -verkostossa, joka ajaa kestävän kehityksen tavoitteita ja ympäristökysymyksiä päätöksenteossa. Verkostoomme kuuluu myös ryhmä vastuullisia yrityksiä nk. Bee Group, joka haluaa edistää samoja kysymyksiä. Toimin verkoston varapuheenjohtajana ja laadimme meppikollegojen kanssa kirjeen komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Korostamme kirjeessä, että unionin hiilineutraaliustavoitetta ei voida saavuttaa, jos komissio ja parlamentti alkavat vesittää ohjelmaa. Kirjeessä toteamme: “Uskomme vahvasti, että nykyhetken kriisitilanne tulee hyödyntää, jotta voimme kiihdyttää muutosta kohti kestävää kehitystä ja osallistavaa taloutta.”

Eurooppalaiset ratkaisut ovat avainasemassa taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten voittamiseksi. Talous tarvitsee tuekseen massiivisen elvytys- ja jälleenrakennuspaketin.

Kun talous polkaistaan uudelleen käyntiin, voidaan siitä samalla tehdä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristölle kestävämpi. Päätöslauselmassa mepit vaativat, että yrityksille maksettavan taloudellisen tuen ehdoksi tulisi asettaa, että rahoitus käytetään työntekijöiden hyväksi ja että yritykset pidättäytyvät mm. veronkierrosta sekä johdon bonusten maksamisesta sinä aikana, kun ne saavat tukea. Parlamentti on vaatinut lisää avoimuutta yritystoimintaan aikaisemminkin, mutta saisiko koronakriisi välttämättömät uudistukset viimeinkin liikkeelle?

Euroopan parlamentti huomioi myös yritysten vastuun ihmisoikeuksista ja ympäristöstä. Viime viikolla esitin päätöslauselmaan tekstiä, jonka mukaan tulevien kriisien ehkäiseminen ja lieventäminen sekä kestävien arvoketjujen vahvistaminen edellyttää, että yrityksille asetetaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeva huolellisuusvelvoite. Tämä hyväksyttiin koko parlamentin kannaksi. Tästä on hyvä jatkaa vastuullisuustyötä!

Facebook
Twitter
WhatsApp