Kirje Tiilikaiselle: EU tarvitsee eläinten hyvinvointistrategian

Maatalousministerit keskustelevat ensi viikon tiistaina kokouksessaan siitä, miten EU-tasolla tulisi vastata kansalaisten huoleen eläinten hyvinvoinnista. Kuusi suomalaismeppiä lähetti tänään ministeri Tiilikaiselle eävstyksen kokoukseen. Hänen toivotaan ajavan uutta eläinten hyvinvointistrategiaa ja nostavan kiireellisimmät toimet esiin.

Hyvä Kimmo,

Ensi viikon maatalousministerien kokouksessa aiheena on eläinten hyvinvointia koskevan EU-yhteistyön tiivistäminen. Taustalla on mm. tuore Eurobarometri-tulos, joka osoittaa miten eläinten hyvinvointi on tärkeää paitsi itseisarvona eläimille itselleen, myös Euroopan kansalaisille. Tuore eurobarometri kertoo, että neljä viidestä EU-kansalaisesta haluaa parempaa hyvinvointia tuotantoeläimille, kolme neljästä lemmikkieläimille. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen tuo myös lisäarvoa maataloustuottajille, kun kuluttajat ovat tietoisia paremmasta hyvinvoinnin tasosta.

Euroopan unioni ei ole pystynyt vastaamaan tähän huoleen. Tämä siitäkin huolimatta, että vuonna 2009 hyväksytty Lissabonin sopimus luo selkeän lainsäädännöllisen velvoitteen eläinten hyvinvoinnin takaamiseen.

EU-lainsäädäntö eläinten hyvinvoinnista on edelleen hajanaista ja kehittymätöntä. Lainsäädännön piiriin kuuluvat esimerkiksi teuraseläinten kuljetukset, sirkuseläinten olot, eläinkokeet, porsivien emakoiden häkkikoot tai munivien kanojen tuotantotavan merkintä. Sitovan lainsäädännön ulkopuolella ovat esimerkiksi lemmikit ja maitokarja.

Eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi tulisi keskittyä kiireisimmin seuraaviin asioihin:

• Euroopan komission tulee esittää uutta eläinten hyvinvointistrategiaa. Tärkein strateginen väline eläinten hyvinvointipolitiikassa on ollut EU-strategia vuosille 2012-2015 ja komissio ei ole toistaiseksi ehdottanut strategialle jatkoa.
• Tuotantoeläinten olojen parantaminen (erityisesti maitokarjan osalta sekä erilaisten typistysten vähentäminen tuotannossa)
• Harmonisoidun lemmikkirekisterin luominen sekä eksoottisten lemmikkien pidon rajoittaminen
• Kaikkien eläinlajien hyvinvoinnin sääntely (erityisesti tarvetta hevosten hyvinvoinnin parantamiselle EU-säännöksin)

Toivomme, että voit esittää ja tukea näitä aloitteita ja erityisesti uuden eläinten hyvinvointistrategian tuomista vuosille 2016-2020.

Parhain terveisin,

Sirpa Pietikäinen
Merja Kyllönen
Heidi Hautala
Henna Virkkunen
Miapetra Kumpula-Natri
Petri Sarvamaa

Facebook
Twitter
WhatsApp