Kestävän kehityksen linjauksiin tuli pieniä parannuksia

‘- Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala budjettineuvottelujen
tuloksista:

Vihreä eduskuntaryhmä vaati eilen Rovaniemellä hallitukselta huomiota ja voimavaroja kestävän kehityksen edistämiseen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja on tyytyväinen työsuhdelipun toteutumiseen, koska se auttaa ihmisiä valitsemaan joukkoliikenteen. Myös se, että hallitus löysi lopulta pakkokaavoitusta järkevämpiä keinoja edistää pääkaupunkiseudun asuntotonttitarjontaa saa vihreiltä kiitokset.

– Korotettu kiinteistövero, johon hallitus päätyi, oli itse asiassa Vihreän liiton puheenjohtaja Tarja Cronbergin ehdotus. Myös tuomarinvirkojen lisääminen hallintotuomioistuimiin on hallitukselta viisas esitys, joka nopeuttaa kaavoitusta. Uskon, että hallitus voi näillä päätöksillään taata riittävän tonttitarjonnan, eikä sen tarvitse puuttua valitusoikeuteen. Asukkailla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaa lähiympäristöä koskevaan päätöksentekoon, Hautala toteaa.

Myös ympäristöministeri Enestam, jota vihreät ovat kehottaneet nostamaan profiiliaan, onnistui lisäämään jonkin verran Itämeren tilaa kohentavia määrärahoja. Sellainen on ympäristötöihin ja ympäristöjärjestöille osoitettava 1 miljoona euroa, mutta paljon tehtävää jää:

– Lähetimme eilen terveiset hallitukselle siitä, että huviveneilijöille on tehtävä helpommaksi suojella Itämerta lisäämällä veneiden septitankkien tyhjennyspaikkoja. Nyt Pidä saaristo siistinä ry. on ilmeisesti saamassa varoja niiden toteuttamiseen. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta odotamme, että ympäristöministeri Enestam ottaisi nyt mallia Ahvenanmaan ympäristöministeri Harriet Lindemanilta, joka on vihdoin panemassa kalanviljelyä kuriin. Ahvenanmaalla on havaittu, että 60 henkeä työllistävä kalanviljely päästää veteen satoja kertaa enemmän kuin 400 henkeä työllistävä Birka Princess -alus. Ahvenanmaan mallin mukaisesti kalankasvattajien pitäisi saada tukea suljettuun kiertoon siirtymiseen, Hautala kannustaa.

Vihreä eduskuntaryhmä odottaa, että ympäristöministeri tekee syksyllä hartiavoimin töitä kestävän kehityksen eteen energia- ja ilmastopolitiikan edestä ja on valmis tukemaan häntä.

Vihreät alkavat työstää välittömästi omaa vaihtoehtobudjettiaan, johon tulee sisältymään myös ryhmän tiistaina julkistama köyhyyspaketti.

– Hallituksen köyhyyspaketti on symbolinen, ja toivomme, että vielä harkitaan mahdollisuuksia korottaa myös työmarkkinatukea ja toimeentulotuen perusosaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp