Kehityspolitiikan kurssin tarkastus

Valtioneuvosto hyväksyi tänään Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman. Ohjelma uudistaa Suomen kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä niin, että se vastaa muuttuneen maailman ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä auttaa maita irti apuriippuvuudesta. [:]

Kehityspolitiikka on yhä leimallisemmin globaalia yhteistoimintaa, jossa vaikuttavat monet erilaiset uudetkin toimijat. Suomelle keskeistä on monipuolinen ja arvopohjainen yhteistyö, jossa turvataan heikoimpien tarpeet.

“Toiminnassa tulevat korostumaan aiempaa enemmän ihmisoikeudet sekä tuki kehitysmaiden omien resurssien käytölle kehitykseen. Samalla kohdennamme omaa työtämme kehitysmaiden tarpeiden, globaalin työnjaon sekä suomalaisen osaamisen ja vahvuuksien perusteella”, kehitysministeri Heidi Hautala toteaa.

Suomen kehityspolitiikan ensisijainen päämäärä on edelleen äärimmäisen köyhyyden poistaminen YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Suomi edistää köyhien aseman vahvistamista ja eriarvoisuuden vähentämistä. Kehityspolitiikalla ja -yhteistyöllä edesautetaan myös muiden globaalien haasteiden kuten luonnonvarojen kestämättömän käytön sekä ilmastonmuutoksen ratkaisuja.

Työn painopisteitä ovat ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta; osallistava ja työllistävä vihreä talous; luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä inhimillinen kehitys. Kaikessa työssä huomioidaan kolme läpileikkaavaa periaatetta: sukupuolten tasa-arvon ja ilmastokestävyyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen.

“Kehityksessä kyse on lopulta hyvin arkisista asioista kuten ihmisten luku- ja kirjoitustaidon, terveyden, koulutuksen, työllisyyden ja turvallisuuden paranemisesta. On myös tärkeää, että Suomen kehitysyhteistyö ja sen tulokset ovat avoimesti arvioitavissa sekä Suomessa että kehitysmaissa”, ministeri Hautala sanoo.

Suomen keskeisiä kumppanimaita ovat jatkossa Etiopia, Kenia, Mosambik, Nepal, Sambia ja Tansania sekä Vietnam, jonka kanssa Suomi siirtyy asteittain muihin yhteistyön muotoihin. Nicaraguassa keskitytään jatkossa muun muassa kansalaisjärjestöyhteistyöhön. Lisäksi Suomi sitoutuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön Afganistanin kanssa. Kansalaisjärjestöjen tukea ja monenkeskistä yhteistyötä lisätään hallitusohjelman mukaisesti. Myös yksityisen sektorin yhteistyömuotoja kehitetään niin, että ne tukevat kehityspoliittista keinovalikoimaa.

Ohjelma on luettavissa ulkoministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja: lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 522 9869, etunimi.sukunimi@formin.fi, neuvonantaja Iina Soiri, puh. 040 506 3582, etunimi.sukunimi@formin.fi

Facebook
Twitter
WhatsApp