Kärkipoliitikot feministejä – Suomen feministinen aloite julkaistiin 31.1.2007

Suomen feministinen aloite julkaistiin poliittisten nuorisojärjestöjen  aloitteesta 31.1.2007. Feministinen aloite tarkoittaa sitä, että sen  takana olevilla kansanedustajilla, ministereillä ja muilla  kärkipoliitikoilla on halu ajaa sukupuolten välistä tasa-arvoa entistä  voimakkaammin ja julistautua feministeiksi julkisuudessa.

”Miesten ja naisten välinen epätasa-arvo näkyy kaikilla elämänalueilla  myös politiikassa ja siksi on tärkeää edistää feminismiä eli tasa-arvoa. Feministipoliitikot puolueesta riippumatta painottavat vahvasti  vanhemmuuden jakamista ja keskeisin keino tähän on vanhemmuuden  kustannusten tasaaminen.” toteaa kansanedustaja, eduskunnan  naisverkoston puheenjohtaja Heidi Hautala.

“Tasa-arvo on toteutunut vasta kun naisia on johtavissa asemissa  nykyistä enemmän, esimerkiksi toimitusjohtajina”, kansanedustaja  Christina Gestrin jatkaa.

Työn ja perheen yhteensovittamisen on oltava jokanaisen ja jokamiehen  oikeus. Jotta työelämän tasa-arvo toteutuisi on tärkeää, että isät  osallistuisivat tasavertaisesti lasten- ja kodinhoitoon, kansanedustaja  ja Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Sari Sarkomaa painottaa.

”Miesten ja naisten välisen epätasa-arvon ilmentymä on myös parisuhdeväkivalta. Väkivaltaan liittyy edelleenkin häpeää ja muita  asioita, jonka takia väkivallan uhriksi jäämisestä ei haluta kertoa  julkisesti – ei edes viranomaiselle” kansanedustaja ja Vasemmistoliiton  eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie nostaa esiin feminismin  yhden tavoitteen.

”Kiintiöt on käypä keino murtaa toisen sukupuolen yliedustus  vallankäytön eri elimissä. Nyt jo miehetkin kiittävät ja kelpuuttavat  kiintiöiden käytön – takaavathan juuri kiintiöt miehille jalansijaa myös  tulevaisuudessa” toteaa Merja-Hannele Vuohelainen, Demarinaisten  pääsihteeri.

Kampanja avattiin eduskunnan kansalaisinfossa 31.1.2007 klo 12.

Facebook
Twitter
WhatsApp