Karenssi pääministerille?

Artikkeli ilmestynyt alun perin Kalevassa.[:]

Kyllä. Euroopan parlamentin jäsenen Heidi Hautalan (vihr.) mielestä Matti Vanhasen (kesk.) olisi pitänyt odottaa eduskuntakauden loppuun ennen kuin siirtyisi Perheyritysten liiton johtoon.

”Aina silloin tällöin tulee esimerkkejä siitä, että henkilöt siirtyvät kovin nopeasti valtion hallinnosta tai muusta julkisesta tehtävästä palvelemaan yksityisiä intressejä asioissa joihin heillä saattaa olla kytköksiä ja joissa saattaa siirtyä sellaista tietoa, joka ei kuulu uudelle isännälle ja emännälle. Tällaista on tapahtunut kauppa- ja teollisuusministeriön kaivosylitarkastajasta nyt pääministeriin.

Matti Vanhasella on kansanedustajan tehtävä. En näe, että hänen perusturvansa olisi niin vaarassa, että hänen sen vuoksi täytyisi heti hakea uusia tehtäviä. Varsinkin, kun vaalikausi on aika lopuillaan. Tässä tapauksessa kiire tuntuu kovin suurelta.

Hyvässä muistissa ja julkisesti tiedossa on, että Vanhanen suhtautui kovin lämpimästi Perheyritysten liiton tavoitteisiin oman hallituksensa ohjelmaa tehtäessä. Olin itse mukana vihreiden edustajana hallitusneuvotteluissa,  jolloin tämän kaiken saatoin havaita.

Asian eettinen puoli on vakava. Pitäisi luoda selkeät pelisäännöt. Ihmisiltä, jotka saavat vaaleissa luottamuksen kansalaisilta, täytyy myös odottaa oma-aloitteista eettistä käyttäytymistä. Tässä tapauksessa näitä rajoja on rikottu.

Niin paljon kuin hallituspuolueiden kesken puhutaan pelisäännöistä, sanoisin, että lähtevä pääministeri rikkoi pelisääntöjä. Vanhasen kohdalla luonteva karenssiaika olisi ollut vaalikauden loppuun, kahdeksan yhdeksän kuukautta. Sen jälkeen tätä ongelmaa ei olisi samassa määrin.

Herää kysymys, miten pitkälle Perheyritysten liitto on ylipäätään pystynyt vaikuttamaan pääministerin kantoihin. Kun kaksi kolme vuotta on puhuttu vaalirahoituksesta, tietysti tällaiset tapaukset aina lisäävät tarvetta poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyteen.

Perheyritysten liitto ei ole köyhä eikä kipeä.

Jos he voivat auttaa rahalla asiaansa, en yhtään ihmettele, vaikka he niin tekisivät.

Kun vaalirahoitus ei tähän mennessä ole ollut avointa, tämä jää tällaiseksi nakertavaksi epäilykseksi; liittyykö tähän sopimattomia kytkentöjä vai ei?”

Facebook
Twitter
WhatsApp