Kansanedustaja Heidi Hautalan kirjallinen kysymys turkiseläinkuljetuksista: Kettujen kohtelu määränpäämaissa kestämätöntä

Kansanedustaja Heidi Hautala jättää tänään eduskunnalle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tuo esille lainsäädännön epäkohdat turkiseläinten kuljetuksissa maihin, joissa ei ole toimivaa eläinsuojelulainsäädäntöä.[:]

Suomesta kuljetetaan vuosittain tuhansia kettuja siitoseläimiksi esimerkiksi Kiinaan. Kesällä 2005 kettukuljetuksen lastausta hoitaneiden työntekijöiden mukaan yli puolet ketuista kuoli matkan aikana. Ketut kärsivät epäinhimillisistä olosuhteista, niitä on pidetty ahtaissa ja saastaisissa häkeissä ja hoito on ollut erittäin puutteellista. Turkiseläinten Kasvattajain liitto on jättänyt kuljetuksista tutkintapyynnön poliisille ja vaatii viranomaisilta toimenpiteitä asiassa.  

Eläinten kuljetusta koskevan asetuksen mukaan virkaeläinlääkärin on tarkastettava Euroopan yhteisön ulkopuoliseen valtioon kuljetettavat kotieläimet. Siitoskettujen kuljetusten aikana tapahtuneisiin epäkohtiin ei ole kuitenkaan puututtu, sillä asetus ei edellytä turkiseläinten tarkastusta. Lainsäädäntöä tulisikin muuttaa niin, että myös turkiseläinkuljetukset tulisivat sen piiriin. Jos kauppaa ei voi nykyisellä lainsäädännöllä estää, on viranomaisvalvontaa tehostettava.

– Liian pitkät ja olosuhteiltaan kurjat kuljetukset ovat kärsimys eläimille, eivätkä kettujen olosuhteet vastaanottavissa maissa vastaa suomalaisen eläinsuojelulainsäädännön normistoa. Esimerkiksi Kiinasta saadun kuvamateriaalin perusteella eläimet lopetetaan nuijimalla, hakkaamalla maata vasten kuoliaaksi tai nylkemällä elävältä. Turkiseläimiä ei tulisikaan kuljettaa maihin, joissa ei ole toimivaa eläinsuojelulainsäädäntöä, Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp