Kahdeksan uutta maata mukaan kv-lapsikaappaussopimukseen

ChildabductionEuroopan parlamentti puolsi tänään Heidin mietinnön pohjalta Venäjän, Albanian, Marokon, Gabonin, Andorran, Seychellien, Singaporen ja Armenian liittymistä Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen. Neuvoston eli jäsenmaiden on hyväksyttävä vielä omalta osaltaan uusien jäsenten liittyminen.

“Lapsikaappaus on ihmisoikeusloukkaus. Olen erittäin tyytyväinen, että kansainvälinen lapsikaappaussopimus etenee näiden kahdeksan maan osalta. Asia viivästyi, kun odotimme, EU-tuomioistuimen ratkaisua siitä, kuuluuko tämä EU:n vai jäsenvaltioiden toimivaltaan. Vihdoin lokakuussa 2014 annetun päätöksen mukaan uusien valtioiden liittymisen hyväksyminen kuuluu EU:n toimivaltaan, ja nyt parlamentti pääsi äänestämään asiasta.”

Kansainvälisiä lapsikaappauksia tapahtuu usein erotilanteissa, kun toinen vanhemmista vie lapsen toiseen maahan ilman toisen vanhemman suostumusta. Valtioiden välisen viranomaisyhteistyön puuttuminen on usein tehnyt lapsen palauttamisen kotimaahansa vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Myös lapsen huoltajuuskysymyksen ratkaiseminen oikeudenkäynnillä on ollut vaikeaa, sillä usein kummankin valtion tuomioistuin on katsonut olevansa asiassa toimivaltainen ja voinut myöntää huoltajuuden sille vanhemmalle, joka on oman valtion kansalainen.

“Haagin lapsikaappaussopimus on tärkeä väline, jolla lasten oikeudet voidaan turvata kansainvälisissä lapsikaappaustilanteissa ja kansainvälisellä tasolla. Olemme kaikki kuulleet tapauksista, joissa toinen valtio on käytännössä osoittanut olevansa haluton tekemään yhteistyötä sen alueelle kaapattujen lapsien palauttamiseksi ja huoltajuuskysymyksen ratkaisemiseksi.”

Sopimuksen tarkoituksena on ratkaista lapsikaappaustilanteet kansainvälisellä tasolla. Sen mukaan toimivaltaiset tuomioistuimet ja sovellettavat lait määräytyvät lähtökohtaisesti lapsen asuinmaan mukaan. Sopimukseen liittyy myös järjestelmä, joka varmistaa siepatun lapsen välittömän palauttamisen.

“Vaikka lapsikaappaussopimus edesauttaa tapausten ratkaisua, EU:ssa tarvittaisiin myös perheoikeuden yhdenmukaistamista. Esimerkiksi asuinpaikan määritelmä tai huoltajuuteen liittyvän lainsäädännön yhdenmukaistaminen voisi tehostaa lapsikaappaustapausten ratkaisemista ja lapsen edun huomioimista.”

Haagin vuoden 1980 lapsikaappaussopimuksen on allekirjoittanut 93 maata, mukaan lukien kaikki EU-maat. Vuonna 2008 EU-maissa tehtiin 990 lapsikaappausilmoitusta, mikä oli 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003. Komissio on ilmoittanut, että nyt sopimukseen liittyneiden kahdeksan valtion lisäksi EU aloittaa valmistelut kuuden uuden valtion osalta.

Mietinnöt 8 maan liittymisestä Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen

 

Facebook
Twitter
WhatsApp