Julkisuus on sääntö, salassapito poikkeus

Oikeusasioiden valiokunnassa (JURI) äänestettiin eilen laatimastani lausunnosta EU:n avoimuusasetuksen soveltamisesta. Parlamentti laatii vuosittain mietinnön avoimuudesta EU:ssa. Tällä hetkellä parlamenttia puhuttaa erityisesti ns. trilogien avoimuus. Komissio, parlamentti ja neuvosto neuvottelevat lainsäädännön sisällöistä ja sanamuodoista kolmikantaneuvotteluissa. Nämä neuvottelut käydään tällä hetkellä täysin salassa eikä niistä tehdä pöytäkirjoja tai muistiinpanoja.

Vaikka trilogien asiakirjoista on parlamentissa erilaisia näkemyksiä, oli valiokunta kuitenkin yksimielinen (22 ääntä puolesta, 1 tyhjä), että myös trilogien asiakirjoihin tulee soveltaa avoimuusasetusta. Kolmikantaneuvottelut eivät ole mikään avoimuusasetuksen soveltamisalan ulkopuolinen saareke, vaikka sellaisiakin väitteitä edelleen kuulee. Valiokunta myös totesi, että luettelo järjestetyistä trilogeista, niiden agendat ja yhteenvedot niiden tuloksista tulisi julkistaa.

Tämä oli se kanta, jonka valiokunta yksimielisesti hyväksyi. Itse kannatan vielä pidemmälle menevää avoimuutta. Esityslistojen ja yhteenvetojen lisäksi itse neuvotteluasiakirjat tulisi voida julkistaa. JURI-valiokunnassa hyväksytty lausunto on kuitenkin selkeä askel oikeaan suuntaan. Valiokunnan lausunto menee seuraavaksi äänestettäväksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaan (LIBE) ja sieltä täysistuntoon.

Lue lisää englanniksi Access to documents is a fundamental right

Facebook
Twitter
WhatsApp