Ilmastosopimus on pieni askel oikeaan suuntaan

Heidi Hautala arvioi Kioton ilmastokokouksen tulosta pieneksi askeleeksi oikeaan suuntaan. Sopimuksen tavoitteet eivät riitä pysäyttämään kasvihuoneilmiön pahenemista, mutta on hyvä, että eri osapuolia laillisesti sitova sopimus kuitenkin syntyi. Tulosta täytyy parantaa vuoden 1999 alussa Buenos Airesissa pidettävässä seuraavassa kokouksessa. [:] Hautalan mukaan Euroopan unioni onnistui huonoista lähtökohdista huolimatta kohottamaan myös Yhdysvaltojen ja Japanin päästövähennystavoitteita korkeammalle. Unionin tulee itse kuitenkin jatkaa 15 % hiilidioksidipäästöjen leikkaustavoitetta vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä. Euroopan parlamentti on vaatinut tätä jo ennen Kioton kokousta. – Teollisuusmaiden on muutettava tuhlailevia ja itsekkäitä kulutustottumuksiaan. Kestävän kehityksen ja ympäristöteknologian hyödyntäminen ovat kilpailuetuja. EU:n on johdettava tätä kehitystä maailmassa, Hautala toteaa. Tavoitteet kasvihuoneilmiön pysäyttämiseksi jäivät Kiotossa tehtävän suuruuteen nähden vähäisiksi: Yhdysvallat, suurin saastuttaja, lupaa vähentää päästöjä 7%, EU 8% ja Japani 6% vuoteen 2012 mennessä. Maailmanlaajuisena tavoitteena on 5,2 % kasvihuonekaasujen vähennys. Käytännössä vähennys on seuraavien viidentoista vuoden aikana vain 0,6 %, koska Itä-Euroopan teollisuuden romahdus vähensi päästöjä 4,6 % jo vuonna 1995. Uhkana on myös Venäjän mahdollisuus myydä halpoja päästökiintiöitä, koska se voisi kasvattaa hiilidioksidipäästöjään 42 %. Erityisesti Yhdysvallat on aikonut ratkaista päästöongelmansa suurelta osin Venäjän toteutumattomien päästöjen avulla. Vihreät muistuttivat kokouksen alussa, että kasvihuonekaasuja olisi leikattava 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2005 mennessä, mikä on myös maailman pienten saarivaltioiden vaatimus. Heidi Hautala osallistui Kioton ilmastokokoukseen Globen, kansainvälisen parlamentaarikkojen verkoston tarkkailijana sekä 65 vihreän puolueen yhteenliittymän edustajana.

Facebook
Twitter
WhatsApp