IKEAn verokikka

Heidi yhdessä vihreiden verotustyöryhmän meppien kanssa toimitti tänään komissaari Vestagerille ja Moscovicille raportin, josta selviää IKEAn EU-maissa käyttämät verovälttelysuunnitelmat. Greens-EFA letter to Commissioners Vestager and Moscovici – IKEA report

IKEA on onnistunut luomaan yritysrakenteen, jolla se on voinut hyödyntää eurooppalaisia veroparatiiseja ja välttynyt maksamasta 1 miljardin euron verot kuuden vuoden aikana. Tämä käy ilmi Euroopan parlamentin vihreän ryhmän tilaamassa tutkimuksessa Flat Pack Tax Avoidance – Greens-EFA report – February 2016

Aiempia tutkimuksia hyödyntäen raportissa on laskettu, kuinka paljon EU-maat menettävät verotuloja IKEAn verosuunnittelun vuoksi. Raportti osoittaa, miten IKEA, jonka liikkeistä suurin osa sijaitsee EU-maissa, käyttää muun muassa Hollannin, Belgian ja Luxembourgin verotuksen porsaanreikiä hyväkseen.

Yksi keino on siirtää rojaltimaksut joka IKEA-liikkeestä Alankomaiden tytäryhtiö, joka toimii läpikulkuyhtiönä. Rojaltit kulkevat Alankomaiden kautta ilman, että niitä verotetaan ja ne päätyvät Liechtensteiniin (tai ainakin osittain). Arvioiden mukaan pelkästään vuonna 2014 Saksa menetti verotuloja 35 miljoonaa euroa, Ranska 24 miljoonaa euroa ja Iso-Britannia 11,6 miljoonaa euroa. Ruotsi, Espanja ja Belgia ovat menettäneet 7,5 miljoonasta 10 miljoonaan euroa.

Raportissa kuvataan lyhyesti syyt siihen, miksi komission tammikuussa 2016 julkaistu veronkierron vastainen toimenpidepaketti ei sisällä tarvittavia keinoja puuttua IKEAn verosuunnittelun kaltaiseen toimintaan. Komission ehdotus antaa veroviranomaisille lisää tietoa kahdesta eri IKEA-ryhmästä, mutta ei kansalaisille/asiakkaille. Sen avulla ei päästä myöskään puuttumaan kaikkiin IKEAn käyttämiin verovälttelykeinoihin: eri maiden verosopimukset (veropäätökset) pysyisivät edelleen salaisina, eikä laskennallisten korkojen vähennyksiin, joita IKEA-ryhmä käyttää Belgiassa, voitaisi jatkossakaan puuttua.

Tämä ei riitä. Näiden lisäksi tarvitaan myös:
• kunnianhimoisempi verovälttelyn estävä paketti, jolla päästään puuttumaan myös EU-maissa olemassa oleviin porsaanreikiin. Jäsenmaiden on hyväksyttävä laajempi keinovalikoima oikeudenmukaisen verotuksen toteutumiseksi.
• läpinäkyvyyttä kansainvälisiltä yrityksiltä. Verotiedot on raportoitava maakohtaisesti ja suuryritysten ja EU-maiden verohallintojen väliset sopimukset on saatava julkisiksi.
• yhteinen yhtiöverotuspohja käyttöön EU-maissa. Kaikkien jäsenmaiden tulisi ottaa käyttöön yhteinen yhtiöveropohja, sillä nykyinen maiden välinen verokilpailu aiheuttaa valtavia verotulon menetyksiä.
• kansallisten tai EU-viranomaisten tulisi aloittaa virallinen IKEA-tutkinta. Näin on toimittu muidenkin suuryrityksen kohdalla.

Verotuksen oikeudenmukaisuus on yksi Euroopan parlamentin vihreiden kuudesta päätavoitteesta täällä parlamenttikaudella.

Syksyllä 2015 IKEAa oli toistuvasti pyydetty saapumaan parlamentin TAXE-valiokuntaan keskustelemaan kansainvälisestä verosuunnittelusta. IKEA päätti kuitenkin ensin olla tekemättä yhteistyötä. Se suostui kuultavaksi vasta viime hetkellä ennen kuin parlamentti äänesti valiokunnan mietinnöstä. Vihreä ryhmä päätti tutkimuksen teettämisestä sen jälkeen kun IKEAn edustajan selvityksestä huolimatta, valiokunnan jäsenille ei selvinnyt, mistä yhtiön rakenteessa on kyse.

IKEA_FI032

 

Facebook
Twitter
WhatsApp