Hautala ja Hassi pettyneitä meppien haluun jatkaa kivihiilen tukiaisia

Euroopan parlamentti äänesti tänään komission esityksestä lakkauttaa tappiollisten kivihiilikaivosten valtiontukiaiset vuoteen 2014 mennessä. EU:n jäsenmaat ovat tähän asti saaneet tukea hiilikaivoksia, vaikka se onkin vastoin valtiontukia koskevia EU-säännöksiä. Parlamentin enemmistö äänesti tänään sen puolesta, että tukiaisia saisi jatkaa 4 vuotta kauemmin eli vuoteen 2018.[:]
 
Vihreät Euroopan parlamentin jäsenet Hassi ja Hautala ovat erittäin pettyneitä siihen, että parlamentti tällä kannanotolla löi korvalle sekä EU:n ilmastotavoitteita että uusiutuvan energian lisäämistavoitteita.
 
– Ihmettelen syvästi, miksi meppien enemmistö taipui kivihiilibisneksen lobbaukseen. Aivan äskettäin kansainvälinen energiajärjestö IEA suositteli kaikille maailman valtioille luopumista fossiilisten polttoaineiden tukiaisista. Se on veronmaksajille halvin tapa hillitä ilmastonmuutosta. Verovarat energia-alalle pitäisi käyttää puhtaiden modernien ratkaisujen edistämiseen. Saastuttavan bisneksen tappioiden maksaminen veronmaksajien pussista on rahan kaatamista Kankkulan kaivoon. On todella lyhytnäköistä käyttää verovaroja energia-alan välttämättömän muutoksen hidastamiseen, sanoo Hassi.
 
– Päätöksen taustalla tuntuu järkiperusteiden sijaan olevan vahva hiiliteollisuuslobby, jolla on parlamentissakin voimakkaita tukijoita isoista kivihiilimaista, etenkin Saksasta. Konservatiivit sekä saksalaisjohtoinen sosialistien ryhmä veivät kivihiililobbyn tahdon läpi parlamentissa. Toivon todella, että jäsenmaat eivät suostu löysentämään komission esittämää takarajaa, kommentoi Hautala.
 
Kivihiilikaivosten tukemisesta päättää lopullisesti kilpailukykyneuvosto 10.12., jossa yksikin jäsenmaa voi estää määräajan pidennyksen vuodesta 2014.
 
Katso miten mepit äänestivät: http://vihreatparlamentissa.posterous.com/2311-aanestystulos-saako-valtion-tukea-maksaa

Facebook
Twitter
WhatsApp