Haastattelu palmuöljystä

Haastattelu, Vihreä Lanka 11.6.

[:]
Vihreä europarlamentaarikko Heidi Hautala on kuumenevan palmuöljykeskustelun avainhenkilöitä, koska hän on Neste Oilin hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hyväksytkö palmuöljyn käytön biopolttoaineena? Tietyillä edellytyksillä kyllä, samalla kun etsitään kestävämpiä vaihtoehtoja. Palmuöljyn käyttöä ei voi kieltää kategorisesti, silloin ei myöskään voisi hyväksyä sen käyttöä ravintona. Jokainen voi tutkia keksipakettinsa tuoteselostusta. Hyväksyttävyys riippuu tuotantotavoista ja tuotantomaasta.

Voiko palmuöljyä ostaa Indonesiasta? Indonesia on ongelmallisempi maa kuin Malesia, sillä se on korruptoituneempi ja hallinnoltaan heikompi.

Oletko rauhallisella mielellä sen suhteen, että kaikki Nesteen palmuöljy on vastuullisesti tuotettua? En voi olla rauhallisella mielellä niin kauan kuin IOI:n tapaus on selvittämättä. Perinteisen öljy-yhtiön ei ole helppoa siirtyä uusiutuvan energian käyttäjäksi. Ajoin siksi jo edellisen toimitusjohtajan aikana sitä, että yhtiö perustaisi uusiutuville raaka-aineille monialaisen tieteellisen neuvonantajaelimen. IOI:n tapaus osoittaa, että sellaiselle on tarvetta.

Hollantilaisen Milieudefensie-järjestön maaliskuisen tutkimuksen mukaan Neste Oiliin käyttämä IOI-yhtiö on tuhonnut sademetsiä Borneolla. Vaadit silloin Neste Oilin johdolta selvitystä asiasta. Miten aiot toimia jatkossa? Näyttää siltä, että Neste Oil aikoo tyytyä IOI:n selitykseen, ja tämä sana vastaan sana -tilanne jää ratkaisematta. Olen pettynyt ja vaadin yhä, että Neste Oil teettää riippumattoman selvityksen asiasta. Se olisi myös hyvä mahdollisuus tieteellisen asinatuntijaelimen perustamiseen. Yhtiö saisi nyt olla päättäväisempi ja avoimempi. Olisin odottanut uudelta toimitusjohtajalta Matti Lievoselta enemmän. Hänhän on aiemmin työskennellyt UPM-Kymmenessä, jolla on ollut samantapaisia ongelmia Indonesiassa.

Varmistaako RSPO-järjestelmä palmuöljyn kestävyyden? On osoittautunut, että se ei nykyisellään ole vahvalla pohjalla. RSPO:sssa pitäisi lisätä taloudellisista intresseistä vapaiden tahojen kuten ympäristöjärjestöjen ja paikallisten asukkaiden valvontamahdollisuuksia. Kun valtiolliset toimijat kuten EU ovat halunneet lainsäädännöllä edistää biopolttoaineiden tuotantoa, niiden olisi nyt määrätietoisesti kansainvälisin neuvotteluin vastattava kasvavan kysynnän aiheuttamiin ongelmiin.

Oletko koskaan harkinnut, että luopuisit paikastasi Neste Oilin hallintoneuvostossa? En nyt vastaa tähän.

Facebook
Twitter
WhatsApp