GMO-lajikkeiden pääsy Eurooppaan helpottui vastoin EU:n enemmistön tahtoa

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään suurella enemmistöllä uuden lupajärjestelmän muuntogeenisten kasvien (GMO) viljelylle EU:ssa. Vihreät vastustivat ehdotettua järjestelmää, sillä se antaa jäsenmaille takaisin päätösvallan GMO-viljelyn suhteen ilman riittävää riskiarviointia.

“Uusi järjestelmä helpottaa GMO-lajikkeiden pääsyä Eurooppaan siitä huolimatta, että EU-maiden ja kansalaisten enemmistö on muuntogeenistä viljelyä vastaan.
Uusien sääntöjen perimmäinen tarkoitus on helpottaa muuntogeenien lupaprosessia EU:ssa. Geenimuuntelua vastustaville maille tarjottiin porkkanaksi mahdollisuutta asettaa kansallinen kielto jälkikäteen. Kieltoa koskeva laillinen perusta jäi kuitenkin heikoksi ja se jättää suuryrityksille mahdollisuuden haastaa kieltäytyvät jäsenmaat oikeuteen.”

Vihreät vaativat hyväksymismenettelyn uudistamista demokraattisin perustein.
“Tämä oli kompromissi. Sen myötä lupia annetaan jatkossa helpommin, mutta kansallisia kieltoja voisi myös asettaa helpommin. Jos maat, joita GMO-viljely ei koske, houkutellaan suostumaan EU-laajuiseen hyväksyntään, muuntogeeniset kasvit pääsevät troijanhevosen lailla koko Eurooppaan. Komission puheenjohtaja Juncker on luvannut uudistaa hyväksymismenettelyn kahden vuoden sisällä. Odotamme, että jäsenmaiden ja kansalaisten enemmistön tahto otetaan silloin huomioon.”

Facebook
Twitter
WhatsApp