Fischler esitteli komission välitarkasteluesityksen: Unionin maatalouspolitiikka oikealla polulla

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala Lehdistötiedote 10.7.2002

Heidi Hautala kannattaa Franz Fischlerin tänään 10.7.2002 Euroopan parlamentille esittelemän yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastelun pääsisältöä, eli tuotannon ja tukien välisen yhteyden purkua ja suorien tukien pakollista asteittaista alentamista maaseudun kehittämistuen hyväksi. [:]

Esityksen tarkoituksena on siirtää suorien tukien alentamisesta säästyneet varat yhteisön budjetin kautta sekä olemassa oleviin maaseudun kehittämistukiin (mm. ympäristö-, metsitys- ja eläketuet) että ruoan turvallisuuden ja laadun sekä eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen. Toteutuessaan Fischlerin esitys kaksinkertaistaisi maaseututukien rahoitusosuuden ja korjaisi nykyistä epäsuhtaa, jossa 90% EUn budjetin kautta tapahtuvasta maatalouden rahoituksesta menee markkinatukeen.

Suomen maatalouden kannalta esitys sisältää myös ongelmallisia kohtia. “Esitys maataloustuen vaiheittaisesta irrottamisesta tilan tuotantomääristä historiallisten tukien perusteella jättäisi nykyisen epäoikeudenmukaisen tukijakauman ennalleen. Tällä hetkellä alhaisimmat tuotantokustannukset omaavat tuottajille maksetaan korkeinta tukea ja 80% rahasta päätyy viidennekselle maatalousyrittäjistä. Komission esittämä EU-tuen yläraja €300 000 tilaa kohden on edelleen liian korkea, vaikka tukikatto on itsessään kannatettava. Myös suorien tukien alentamisen alarajan korottamista €5000:sta, tai mahdollista progressiota tulisi harkita,” Heidi Hautala pohtii.

Komissio esittää suorien tukien alentamisesta säästyneiden varojen palautusta jäsenmaille maatalousmaan määrän, maatalouden työvoiman ja varallisuuden perusteella. “Takaisinkierrätyskriteerien määrittelyssä Suomen on oltava tarkkana,” Hautala toteaa. “Suomen kaltaisissa korkeiden tuotantokustannusten ja alhaisen satotason olosuhteissa tukien alentaminen on vaikeaa. Koska lähiruoan tuotantoa tulisi suosia, tulotuen leikkausta tulisi kompensoida korottamalla LFA (least favoured areas) -alueiden tukea takaisin kierrätettävistä maaseututukivaroista.”

Fischler haluaa esityksen mukaan kehittää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista maataloudessa. Maatalouspolitiikan suuntaa korjattaessa tulisikin valvoa, että sanoista päästään tekoihin ja myös luomutuotannon edellytyksiä parannetaan aidosti. Hautala kaipaa komission esitykseen vielä täsmennystä tältäkin osin ja kiirehtii komissiota EUn luomustrategian viimeistelyssä. “Odotan myös, että Fischler ryhtyy Euroopan parlamentin ja kansalaisten vaatimusten mukaisesti viimein toimiin elävien eläinten vientitukien poistamiseksi,” Hautala painottaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp