EU:n maatalousuudistuksen tunkio haisee

Kuva: Euroopan parlamentti

Ilmastohätätilan ja kolmannen joukkosukupuuttoaallon keskellä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, eli Green Dealin, on tarkoitus luotsata Euroopan unionia kohti kestävää taloutta ja hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

EU:n maatalousuudistus määrittelee unionin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen ja suuntaviivat seuraavan seitsemän vuoden ajan. Uudistusta odotettiin Euroopan parlamentissa toiveikkain mielin, sillä sen avulla maatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutukset voitaisiin saada vastaamaan niitä sitovia tavoitteita, joihin EU on jo sitoutunut.

Etenkin ekosuunnitelmilta odotettiin tässä suhteessa paljon, sillä niiden oli tarkoitus yhteensovittaa EU:n maatalousuudistus Green Dealin tavoitteiden kanssa. Ekosuunnitelmissa viljelijöille maksetaan määrätty osa suorista tuista kestävän maatalouden ympäristötavoitteiden edistämisestä. Valitettavasti toisin kävi.

Maatalousuudistuksen äänestykset jatkuvat läpi viikon, mutta jo tiistaina vihreän maatalouden kannattajille oli selvää, että uudistus on muuttumassa täydelliseksi poliittiseksi farssiksi. Parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät (EPP, S&D, RENEW) rynnivät läpi aikaistetulla aikataululla mietinnön muutosesityksiä, joiden vuoksi jäsenmaita sitovat ilmasto- ja biodiversiteettitoimet jäivät syrjään.

Enää ei voida puhua uudistuksesta, vaan kolmen suurimman puolueen kompromissista, johon maatalouden edunvalvontakoneisto on jättänyt kädenjälkensä. Maatalouspolitiikan todellisen uudistamisen sijaan keskitytään suosimaan jo saavutettuja etuja. Suorat tuet jäsenmaille vievät edelleen leijonanosan kaikista maatalouden määrärahoista. Ekosuunnitelmien toteutus vesitettiin antamalla rahoitus ja valvonta jäsenmaiden käsiin yhteisten kriteerien sijaan. 

Vihreiden tavoite oli ohjata maataloutta ekologisesti kestävään suuntaan taloudellisin kannustimin. Olimme vaatineet vahvempaa tukea alueelliseen ruuantuotantoon, mikä vähentäisi elintarvikkeiden kuljetusmatkoja ja sitoisi maataloustuen ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Parlamentti ja ministerineuvosto pyyhkivät pöytää Green Dealin tavoitteilla, joiden osalta jopa komission jo valmiiksi ongelmallinen esitys olisi ollut parempi. Maatalousuudistus tällaisenaan on jälleen yksi hukattu mahdollisuus saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ajoissa.

Facebook
Twitter
WhatsApp