EU-johto vesitti kestävän kehityksen strategian

Heidi Hautala on pettynyt Göteborgin huippukokouksen päätelmistä, jotka koskevat unionin kestävän kehityksen strategiaa. Hautalan johtama Euroopan parlamentin Vihreä/EVA -ryhmä odotti EU:n johtajilta strategian suhteen suurta edistysaskelta. Komission esitys kyseisestä strategiasta sisälsi kunnianhimoisia tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä, mutta näistä komission alkuperäisistä ehdotuksista ei jäänyt Göteborgissa paljoakaan jäljelle. [:] “Göteborgissa kansallinen egoismi ajoi taas kerran yleisen edun edelle. Se, mitä tapahtui Nizzan sopimusneuvotteluissa, toistui Göteborgissa kestävän kehityksen neuvottelujen suhteen. Saksa vastusti vaiheittaista luopumista valtion kivihiilituista, Englanti vastusti unionin energiaveroa ja eteläiset valtiot suojelivat tupakkatukiaan”, pahoitteli Hautala. EU:n jäsenvaltioiden johtajat vakuuttivat, että Kioton ilmastosopimus tulee voimaan vuoteen 2002 mennessä. Tämä tarkoittaa, että unioni etenee asiassa ilman Yhdysvaltoja. EU:n johdon kuitenkin epäonnistui sopia Kioton jälkeisestä sitoumuksesta vähentää hiilidioksidipäästöjä yhdellä prosentilla vuodessa ennen 2020. Komissio oli ehdottanut tätä, ja parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Hautalan mukaan ennen Johannesburgin kestävän kehityksen seurantakokousta vuonna 2002 onkin vielä paljon tekemistä, varsinkin kestävän kehityksen maailmanlaajuisen näkökulman suhteen. “EU:n jäsenvaltioiden johtajat näyttävät uskovan, että he ovat nyt Göteborgissa tehneet voitavansa kestävän kehityksen hyväksi. He ovat väärässä uskossaan, että asia voidaan nyt jättää syrjään”, totesi Hautala. Hautala kommentoi myös Göteborgin huippukokouksen aikaisia väkivaltaisia mellakoita. Hänen mukaansa maailmanlaajuinen demokratia voidaan saavuttaa vain rauhanomaisilla keinoilla, ja hän pahoitteli väkivallan käyttöä Göteborgin kaduilla. “Väkivalta johtaa yhä useampien ovien sulkeutumiseen. Väkivalta myös heikentää niiden ihmisten toimintaa, jotka rauhanomaisesti ja demokraattisesti tarkastelevat ja kritisoivat globaalisaation kielteisiä vaikutuksia. Suurin osa mielenosoittajista ilmaisi huolensa rauhanomaisin mielenilmauksin. Heidän viestinsä ei nyt kuulunut”, Hautala painotti. Väkivallattomuus on Vihreä/EVA -ryhmän perusperiaate. Ryhmä osallistui rauhanomaisiin tapahtumiin Göteborgissa, joissa käsiteltiin useita maailmanlaajuisia aiheita kuten kestävää kehitystä ja demokratiaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp