CEPSin suositukset Euroopan suunnaksi

CEPS rapsa kansi

Centre for European Policy Studies (CEPS) think tank pyysi syksyllä Heidin mukaan EU:n uudistamista pohtivaan iskuryhmään. Talven mittaan järjestettyjen kokouksien tuloksena syntyi raportti Regroup and Reform – Ideas for a more responsive and effective European Union.

Raportti esittää 18 suositusta EU:n sisä- ja ulkorajojen hallintaan, sosioekonomiseen ja rahapolitiikkayhteistyöhön sekä siihen, kuinka kansalaisten ääni saataisiin paremmin kuuluviin EU:ssa. Esitetyt ratkaisut ovat konkreettisia, realistisia ja ennen kaikkea saavutettavissa, jos EU:n jäsenmaat pystyvät tekemään päätöksiä yhdessä.

CEPSin raportti täällä https://www.ceps.eu/publications/regroup-and-reform-ideas-more-responsive-and-effective-european-union

Facebook
Twitter
WhatsApp