97 meppiä vaatii Suomelta toimia avoimuuden edistämiseksi

Lähes sata europarlamentaarikkoa yli puoluerajojen vaatii EU-jäsenmailta lisää avoimuutta, ja Suomella on asiassa keskeinen rooli.

Pääministeri Juha Sipilälle tänään lähetetyssä avoimessa kirjeessä mepit esittävät kunnianhimoisia toimia, joilla nostaa avoimuus tulevan Suomen puheenjohtajuuskauden keskiöön.

– Paras aikaikkuna nostaa avoimuuden ja vastuullisuuden rimaa on uuden parlamentin ja komission aloittaessa työnsä. Suomi voi johtaa omalla esimerkillään ja ryhtyä konkreettisiin toimiin avoimuuden edistämiseksi EU:ssa, kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja, vihreä meppi Heidi Hautala sanoo.

– Suuryrityksien lobbausvoima EU:ssa on tyrmistyttävä. Etenkin neuvosto on avoimuuden suhteen suuri musta aukko. Sen on korkea aika ryhdistäytyä ja vastata EU-kansalaisten odotuksiin, Martin Schirdewan (GUE/NGL) sanoo.

– Neuvoston toiminnan avoimuus on selkeästi parlamenttia ja komissiota jäljessä. Kansalaisilla on oikeus tietää ketkä jäsenmaiden hallituksia lobbaavat, kenen intressejä ajetaan ja kuka lobbaamista rahoittaa, Jo Leinen (S&D) sanoo.

Suomalaisista mepeistä kirjeen vaatimukset ovat allekirjoittaneet Liisa Jaakonsaari (SD), Miapetra Kumpula-Natri (SD), Merja Kyllönen (GUE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP).

Avoin kirje kokonaisuudessaan >

 

TAUSTAA

Suomi aloittaa EU-puheenjohtajuuskautensa 1. heinäkuuta 2019, heti Romanian nykyisen kauden jälkeen.

Avoimessa kirjeessä vaaditaan myös, että

  • neuvosto liittyisi EU:n avoimuusrekisteriin;
  • neuvoston työryhmätapaamisten lobbareiden kuulemiskäytäntöjä uudistetaan;
  • neuvoston työryhmätapaamisten pöytäkirjat, ml. neuvottelupositiot julkaistaisiin;
  • Suomi sekä pidättäytyy sponsoreista, että pyrkii ulottamaan kiellon koskemaan myös tulevia puheenjohtajuuskausia;
  • Suomen pysyvä edustusto EU:ssa oma-aloitteisesti julkaisisi kaikki lobbaritapaamiset.
Facebook
Twitter
WhatsApp